2016 — Zrínyi emlékév Magyarországon

450 éve, 1566-ban történt, hogy a törökökkel vívott teljesen egyenlőtlen ostromharcban Szigetvár elbukott. Ám Zrínyi és a vár védőinek hősies helytállása és önfeláldozása a kereszténység és a haza védelmében, Európa-szerte legendává lett.

Megrendelés
Videó

Fejezetek

A dzsihád ideológiája

A mohácsi csatától a karlócai békéig tartó csaknem két évszázad (1526–1699) máig tartó, súlyos örökséget hagyott ránk. Ennek egyik fő kiváltó oka vallási jellegű volt. Az Oszmán Birodalom az iszlám uralmát akarta kiterjeszteni Európa minél több területére.

A hódítók

Szulejmán Szultán hódításai során csaknem egymillió négyzetkilométerrel gyarapította az Oszmán Birodalom területét. Huszonhat évesen lépett trónra, és élete végéig a dzsihád, a fegyveres hitharc folytatását tekintette egyik legfőbb feladatának.

A Zrínyiek

Zrínyiek egy nagy múltú horvát nemzetségtől, a Subicoktól származtak. Nagy Lajostól 1347-ben nyerték el szolgálataikért az Unna folyó melletti Zrin várát, ettől kezdve nevezték magukat Zrínyinek. Az oszmán-török hódítók ellen folytatott küzdelem több évszázadra meghatározta a csa¬lád pályáját.

Az ostrom

Zrínyi Miklós világosan látta szigetvár központi jelentőségét az egész Dél-Dunántúl védelme szempontjából. 2300 katonájával és a polgári la¬kosokkal együtt a vár főterén esküt tettek Szigetvár végsőkig tartó védel¬mére. A török ostromsereg és a tüzérség túlereje ellenére 34 napig visszatartották a török hódítókat.

A hősök emlékezete

Zrínyi és a szigetvári katonák hőstette már 1566-ban nagy hazai és nemzetközi visszhangot váltott ki. A szigetvári hős rövid időn belül azon magyarok sorába emelkedett, akiket számon tart az európai közvélemény és emlékezet. Szemé¬lyisége és tettei évszázadokon át napjainkig számos írót, költőt, művészt megihlettek.

Képregény

A bookazine szerves részét képezi a több mint húsz oldalas, a szigetvári ostrom lefolyásáról és hőseiről szóló képregény, amelyet a Bornemisza Péter Gimnázium diákjai írtak és rajzoltak. Szigetvár ostroma, ahogy még sosem láttad!

Megrendelés

1566 – Dzsihád Magyarország ellen
– Zrínyi kora és a török hódoltság

Hetek Könyvek, 2016

Formátum: bookazine (B5)
Szerkesztő: Dr. Kulcsár Árpád
Ár: 1566 Ft
Kategória: történelem
Kiadó: Hetek.hu Kft.
Oldalszám: 104
ISBN: 978-615-80118-4-6